Καταγραφή κυψελών διαχείμανσης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων ενημερώνει τους μελισσοκόμους, ότι είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των κυψελών διαχείμασης.

Στα πλαίσια της καταγραφής αυτής παρακαλούνται όλοι οι μελισσοκόμοι να δηλώσουν των αριθμό κυψελών διαχείμασης.

Για το τρέχον έτος καταληκτική ημερομηνία αίτησης- δήλωσης διαχείμασης είναι η 31η Δεκεμβρίου 2020 (ημέρα Πέμπτη).

Επισημαίνεται ότι η δήλωση είναι υποχρεωτική για τους κατόχους μελισσοκομικών βιβλιαρίων και σε περίπτωση παράλειψής της αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2020 για το οποίο δηλώνονται οι κυψέλες διαχείμασης. Η αίτηση- δήλωση διαχείμασης κυψελών υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων.

Καταγραφή κυψελών διαχείμανσης

Στην περίπτωση αυτή το θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο επέχει θέση δήλωσης κυψελών διαχείμασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που ισχύουν για τον περιορισμό διασποράς του COVID -19, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αξιοποιήσουν την ηλεκτρονική επικοινωνία στα κάτωθι ηλεκτρονικά ταχυδρομεία ([email protected] και [email protected]) προκειμένου να λάβουν και να αποστείλουν την αίτηση- δήλωση διαχείμασης καθώς και την αποστολή μέσω τηλεομοιότυπου (fax) στο 26510 78280.

Η αίτηση – δήλωση διαχείμασης είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gov.gr.

Σε περίπτωση που η υποβολή της αίτησης – δήλωσης διαχείμασης δε δύναται να πραγματοποιηθεί με τους ανωτέρω τρόπους η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού (τηλ. Επικοινωνίας 26513 64112)

Πηγή: epirus.news