Ενημέρωση για την εξυπηρέτηση των πολιτών

Ο «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης & Προσχολικής Αγωγής» του Δήμου Ιωαννιτών ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόσφατες εγκυκλίους που αφορούν την πανδημία, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν και να εξυπηρετούνται από την υπηρεσία μας ηλεκτρονικά στο email: [email protected] ή με ραντεβού καλώντας στα τηλέφωνα των αντίστοιχων Διευθύνσεων:

Γραμματεία Προέδρου: τηλ. 2651054401

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης: τηλ. 2651054265-6-8

Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής: τηλ. 2651054262-3

Γραφείο Προγραμμάτων: τηλ. 2651054405

Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού: τηλ. 2651054061

Γραφείο Πρωτοκόλλου: τηλ. 2651054261

Πηγή: epirus.news