Ανακοίνωση με την οποία αναφέρει τους λόγους για τους οποίους καταψήφισε την απευθείας ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτη, εξέδωσε η παράταξη «Ενότητα Πολιτών – Νέα Γιάννενα»

Τους λόγους για τους οποίους η παράταξη μας, «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα», καταψήφισε το 34ο θέμα της Οικονομικής Επιτροπής για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην αποκομιδή απορριμμάτων, κατέθεσε γραπτώς ζητώντας να συμπεριληφθούν στο κείμενο της απόφασης, το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Θωμάς Γιωτίτσας.

Το κείμενο που κατατέθηκε έχει ως εξής:

1. Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία απολύτως προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή για μια πραγματική και αποτελεσματική αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας, όπως ρητά είχε δεσμευτεί από τον Οκτώβριο του 2019, κατά την τότε συζήτηση στο Δημοτικό μας Συμβούλιο για την ανάθεση σε ιδιώτες της αποκομιδής των απορριμμάτων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Ήταν δε ξεκάθαρη η τότε θέση σας ότι η ανάθεση σε ιδιώτες θα ήταν μια προσωρινή λύση έως ότου ολοκληρώσετε την αναδιοργάνωση της υπηρεσίας. Αντίθετα,  καμία ενέργεια δεν έγινε προς αυτή την κατεύθυνση και καταφεύγετε για άλλη μια φορά στην εύκολη λύση της ανάθεσης σε ιδιώτες.

2. Δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως ενέργεια στον 1,5 χρόνο διοίκησης του Δήμου από τη Δημοτική Αρχή για την άκρως αναγκαία ανανέωση   του γηρασμένου και ανεπαρκούς ποσοτικά στόλου των απορριμματοφόρων οχημάτων. Παρά την ενίσχυση με επιπλέον προσωπικό (47 νέους μόνιμους υπαλλήλους) και δεκάδες συμβασιούχους, αγνοήσατε την ανεπάρκεια σε οχήματα. Επανειλημμένα, και από την πρώτη στιγμή καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση για το θέμα, η οποία συνίστατο στην αγορά 4  νέων απορριμματοφόρων από εξασφαλισμένη πίστωση 600.000 ευρώ μέσω των ανταποδοτικών εσόδων, πίστωση που σας κληροδοτήσαμε με την ανάληψη των καθηκόντων σας, και την μετακύλιση του κόστους στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Πρόσκλησης 81, μετά την έγκριση της πρότασης.

Ενότητα Πολιτών: Καταψήφισε την απευθείας ανάθεση της αποκομιδής

3. Υπήρχε επαρκής χρόνος για την προκήρυξη νέου ανοικτού διαγωνισμού που θα διασφάλιζε τη μεγαλύτερη συμμετοχή και δυνητικά μεγαλύτερη έκπτωση. Η τρέχουσα σύμβαση ήταν γνωστό ότι έληγε στις 12/2/2021 και οφείλατε να προετοιμάστε έναν νέο διαγωνισμό έγκαιρα ώστε να μην υπάρξει κανένα κενό. Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης που επιλέγετε, επικαλούμενοι για ακόμη μια φορά τις “ευεργετικές” διατάξεις λόγω την πανδημίας, αναιρείτε τις επανειλημμένες δηλώσεις του ίδιου του κ. Δημάρχου, μετά την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού, περί διαφάνειας και προάσπισης των συμφερόντων του Δήμου. Αλήθεια, τώρα καταλάβατε ότι οι Διαγωνισμοί είναι χρονοβόρες διαδικασίες ?

4. Η τιμή των 51,30 ευρώ / τόνο που εισηγείστε είναι εξαιρετικά υψηλή και η όλη ανάθεση θα κοστίσει στους Γιαννιώτες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, σε μια δύσκολη για όλους περίοδο. Η τιμή αυτή είναι κατά 20% – 30% υψηλότερη τόσο από αυτή που είχε εισηγηθεί η Υπηρεσία Καθαριότητας στο Δημοτικό μας Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2019, όσο και από τη τιμή που πλήρωνε ο Δήμος επί δικής μας θητείας για τις Δημοτικές Ενότητες Μπιζανίου και Παμβώτιδος.

Αποτελεί δε, “κατεύθυνση” της Εκτελεστικής Επιτροπής, ενός πολιτικού δηλαδή οργάνου, προς την καθ΄υλην αρμόδια  να κοστολογήσει τη μελέτη Υπηρεσία, ήδη από τον Μάιο του 2020.

Για τους λόγους αυτούς, αδυνατώ να ψηφίσω τη σημερινή εισήγηση. Δηλώνω δε ξεκάθαρα, ότι δεν προτίθεμαι να μπω σε καμία διαδικασία να δώσω την αυτονόητη απάντηση στα παραπλανητικά και διχαστικά ψευτοδιλήμματα της Δημοτικής Αρχής για το αν επιθυμούμε μια καθαρή πόλη ή όχι.

Πηγή: epirus.news