Υποβολή αιτήσεων για σχολικές καθαρίστριες

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ζίτσας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην διεύθυνση [email protected]

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Από Δευτέρα 24-08-2020 έως και Τετάρτη 26-08-2020 όπως ορίζεται από την ΚΥΑ 50175/07.08.2020 (ΦΕΚ 3324/07.08.2020 τεύχος Β’)

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Πηγή: epirus.news