Ειδοποίηση προς δικαιούχους χρήσης Οικογενειακών τάφων στο Δημοτικό κοιμητήριο Πρέβεζας.

Ο Δήμος Πρέβεζας σας ενημερώνει ότι η ΤΕΛΙΚΉ καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων δηλώσεων δικαιώματος επί οικογενειακού τάφου παρατείνεται έως τις 31/5/2021 .

Μετά το τέλος της ανωτέρω ημερομηνίας καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.

Από το Γραφείο Κοιμητηρίου

Πηγή: epirus.news