Ψήφισμα της Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων.

Το ψήφισμα της Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αντιμετώπισης της αστεγίας (FEANTSA). Ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.

«Ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα είναι η έλλειψη στέγης, το οποίο πρόκειται να ενταθεί λόγω της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης, των αρνητικών επιπτώσεων της υγειονομικής πανδημίας αλλά και της έλλειψης πολιτικής ενσωμάτωσης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

Η προάσπιση των δικαιωμάτων όσων βιώνουν συνθήκες έλλειψης στέγης και η παροχή υποστήριξής τους αποτελούν βασικό μέλημα των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ.

Το ψήφισμα της Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων τονίζει:
 1. Το δικαίωμα σε ασφαλή κατοικία, ώστε ο άστεγος να πάψει να είναι άστεγος. Οι υπηρεσίες που υποστηρίζουν την πρόσβαση σε κατάλληλες στεγαστικές λύσεις. Πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους.
 2. Το δικαίωμα στην πρόσβαση σε άμεση, αξιοπρεπή, επείγουσα ή μεταβατική διαμονή, όπου η δυνατότητα να παρασχεθεί σταθερή στέγη δεν είναι άμεσα εφικτή.
 3. Το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το δημόσιο χώρο και να μετακινούνται ελεύθερα σε αυτόν. Χωρίς περαιτέρω διακρίσεις σε βάρος τους σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες. Ενδεικτικά, συμπεριλαμβάνονται η πρόσβαση σε πεζοδρόμια, δημόσια πάρκα, μέσα μαζικής μεταφοράς και δημόσια κτίρια, με τους όρους που ισχύουν για όλους τους πολίτες. Η δυνατότητα ανάπαυσης σε δημόσιο χώρο θα πρέπει να ασκείται με τους ίδιους όρους για όλους. Χωρίς περαιτέρω περιορισμούς σε όσους είναι άστεγοι.
 4. Το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση και αντιμετώπιση από το προσωπικό του Δήμου αναφορικά με τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες. Χωρίς κάποια διάκριση σε όσους δεν έχουν κατάλυμα.
 5. Το δικαίωμα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και την παροχή συναφών υπηρεσιών, κάτι για το οποίο συχνά οι άστεγοι βιώνουν επιπρόσθετες δυσχέρειες. Μη όντας σε θέση να προσκομίσουν ταχυδρομική διεύθυνση.
 6. Το δικαίωμα πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής-τρεχούμενο νερό, λουτρό και τουαλέτες- διασφαλίζοντας το επίπεδο εκείνο υγιεινής. Το οποίο διαφυλάσσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στις περιπτώσεις εκείνες που η πόλη αδυνατεί να παρέχει επαρκώς κατάλληλες υπηρεσίες διασύνδεσης με επείγουσες / μεταβατικές δομές διαμονής.

  Ψήφισμα της Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων

 7. Το δικαίωμα να λαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες επείγουσας μορφής με ισότιμους όρους με τον κάθε πολίτη, χωρίς διάκριση λόγω της στεγαστικής τους κατάστασης ή της εξωτερικής τους εμφάνισης.
 8. Το δικαίωμα να ψηφίζουν, να συμπεριλαμβάνονται σε εκλογικούς καταλόγους και να λαμβάνουν τα έγγραφα που πιστοποιούν την ταυτότητά τους κατά τη διαδικασία των εκλογών, χωρίς διάκριση λόγω της στεγαστικής τους κατάστασης.
 9. Το δικαίωμα να προστατεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα. Και να ζητείται η συναίνεσή τους πριν αυτά μοιραστούν σε δημόσιες ή άλλες υπηρεσίες. Όπως όλοι οι δημότες, οι άστεγοι έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων. Και συγκεκριμένα το ιατρικό τους ιστορικό, τον ποινικό τους φάκελο, εάν έχουν, το καθεστώς στέγασης, την προσωπική τους ζωή και το οικογενειακό τους ιστορικό.
 10. Το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Το οποίο οφείλει να γίνεται σεβαστό και να προστατεύεται πλήρως σε σχέση με όλες τις μορφές στέγασης. Συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών, τυπικών και άτυπων δομών φιλοξενίας.
 11. Το δικαίωμα εξάσκησης κάθε έννομης πρακτικής που στοχεύει στην επιβίωση.

Πηγή: epirus.news