Υποβολή πρότασης για κυκλικό κόμβο στην είσοδο της πόλης.

Στην έγκριση των μελετών και την υποβολή πρότασης για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» του ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων– Αντιρρίου με την οδό Ιωαννίνων και την συνδετήρια περιφερειακή της πόλης προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή κατά την συνεδρίαση της Τρίτης.

Για το συγκεκριμένο έργο, με προϋπολογισμό 590 χιλιάδες ευρώ, έχουν εκπονηθεί όλες οι μελέτες ενώ έχει εκδοθεί και η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Σύμφωνα με την μελέτη προτείνεται η κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Η εξωτερική διάμετρος του κυκλικού κόμβου θα είναι 46 μέτρα και η μη προσπελάσιμη εσωτερική νησίδα, θα έχει διάμετρο 23 μέτρα. Ο κόμβος θα διαθέτει υπερβατή ζώνη κεντρικής νησίδας πλάτους 2,50 μέτρα. Το πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας του εσωτερικού δακτυλίου θα είναι 9,00 μέτρα.

Στον κυκλικό κόμβο, στον δακτύλιο κυκλοφορίας εφαρμόζεται, ενιαία επίκλιση 2,5% προκειμένου να διοχετεύονται τα νερά του οδοστρώματος προς την εξωτερική οριογραμμή.

Όλες οι προσβάσεις, στη σύνδεση τους με τον κόμβο, προσαρμόζονται μηκοτομικά. Για την απορροή κατασκευάζονται σωληνωτά απορροής. Η διαμόρφωση της κατά μήκος κλίσης και των επικλίσεων του οδοστρώματος επιτρέπει καλή απορροή των όμβριων υδάτων.

Εντός του κόμβου τοποθετούνται νέοι στύλοι και φωτιστικά σώματα. Επίσης νέοι στύλοι φωτισμού τοποθετούνται στα εξωτερικά όρια των πεζοδρομίων ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές της Οδικής ασφάλειας. Καθ’ όλο το μήκος των συμβαλλόμενων οδών δεν απαιτείται η κατασκευή νέου δικτύου φωτισμού. Τέλος προβλέπονται ειδικές διατάξεις για την ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση των Α.Μ.Ε.Α., ειδικότερα των ατόμων με προβλήματα όρασης.

Πηγή: epirus.news