Πρόσληψη 108 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Προτεραιότητα αποτελεί για το Δήμο Ιωαννιτών το άνοιγμα των σχολείων με ασφάλεια, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργεί η υγειονομική κρίση.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ προχωρά με απόφαση Δημάρχου στην άμεση πρόσληψη 108 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ιωαννιτών. Για το διδακτικό έτος 2020 – 2021, εκ των οποίων 87 πλήρους απασχόλησης και 21 μερικής.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης. Μαζί με την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ και το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιωαννιτών www.ioannina.gr. Μέσω της διαδρομής ΔΗΜΟΤΕΣ→ΝΕΑ→ΝΕΑ –ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ→ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected] χωρίς δικαιολογητικά.

Η αίτηση συμμετοχής, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογε-γραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Προκειμένου να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις. Συνιστάται στους υποψηφίους πρώτα να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο των Οδηγιών και το Παράρτημα Ανακοίνωσης.

Σημειώνεται ότι ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε αντίστοιχη θέση του Δήμου Ιωαννιτών που έχει διανυθεί με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου μέσω των σχολικών επιτροπών για όσο διάστημα παρείχαν υπηρεσία, ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του τίτλου σπουδών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 26 Αυγούστου 2020.

Πηγή: epirus.news