Εγκρίθηκε η ένταξη του «Πράσινου Σημείου».

Με προϋπολογισμό 967.200 ευρώ εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» η κατασκευή του Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ιωαννιτών.

Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική παρέμβαση που συμπληρώνει την αλυσίδα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιοχή.

Το Πράσινο Σημείο θα κατασκευαστεί σε έκταση 30 στρεμμάτων στην περιοχή της Ανατολής (πλησίον της Λεωφόρου Νιάρχου).

Η λειτουργία του βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών.

Το Πράσινο Σημείο προσφέρει τη δυνατότητα χωριστής συλλογής μιας σειράς υλικών τα οποία μπορεί να οδηγηθούν προς ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση. Τα υλικά θα προσκομίζονται από τους χρήστες με δικά τους μέσα και θα αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα συλλογής διαφόρων χαρακτηριστικών ανάλογα την περίπτωση.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν σύμφωνα με την Πράξη Ένταξης είναι οι ακόλουθες:
  • έργα διαμόρφωσης του γηπέδου
  • έργα υποδομής (πύλη εισόδου-περίφραξη έργου, οικίσκος εισόδου, κτίριο γενικής χρήσης, υπόστεγο, δεξαμενή πλύσης-ύδρευσης-πυρόσβεσης, στεγανή Δεξαμενή Λυμάτων),
  • Η/Μ εγκαταστάσεις (εγκατάσταση ύδρευσης, αποχέτευσης λυμάτων, πυροπροστασίας, θερμομόνωσης, ηλεκτρολογική εγκατάσταση θέρμανσης-εξαερισμού-κλιματισμού),
  • έργα διαχείρισης ομβρίων, – έργα φύτευσης και άρδευσης, – έργα εσωτερικής οδοποιίας –
  • έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Επίσης, περιλαμβάνει την προμήθεια όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την λειτουργία του.

Πηγή: epirus.news