Ενημέρωση για την εκπαιδευτική ένταξη παιδιών Ρομά.

Ο Δήμος Ιωαννιτών στέκεται αρωγός σε δράσεις που προωθούν την συμπεριληπτική εκπαίδευση, υποστηρίζοντας το τριετές πρόγραμμα «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά & εφήβους στην περιφέρεια Ηπείρου».

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Συμβουλευτικής και Έρευνας του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

Ο Δήμαρχος Ιωαννιτών ενημερώθηκε την Δευτέρα εκτενέστερα από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου για την περιοχή της Ηπείρου κ. Ανδρέα Μπρούζο, Καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων , για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στην περιοχή των Ιωαννίνων θέτοντας ως βασικό στόχο την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη των παιδιών Ρομά.

Πηγή: epirus.news