Και drones για ελέγχους στη λίμνη, τακτικές δειγματοληψίες.

Έλεγχοι με drones θα ξεκινήσουν άμεσα με σκοπό την μεγαλύτερη προστασία της Παμβώτιδας και της παραλίμνιας περιοχής.

Παράλληλα θα γίνονται τακτικές δειγματοληψίες ώστε να υπάρχει ακριβής εικόνα για την ποιότητα των νερών της λίμνης.

Αυτές είναι οι δύο σημαντικότερες αποφάσεις που ελήφθησαν στην τέταρτη συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων και στην οποία συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Βλέτσας, ο Πρόεδρος του Φορέα Λίμνης, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ιωαννίνων και εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, της Δημοτικής Αστυνομίας, της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων.

Στην διάρκεια των εργασιών έγινε απολογισμός των δράσεων που υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα και αναγνωρίστηκε από όλους ότι η συστηματική παρακολούθηση και επιτήρηση έχουν περιορίσει σημαντικά τις εστίες ρύπανσης από ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

Έτσι θα συνεχιστούν οι περιπολίες πέριξ της λίμνης για την αποφυγή εναπόθεσης στερεών και ζωικών αποβλήτων.

Καθοριστικής σημασίας κρίνεται η έναρξη ελέγχων με μη επανδρωμένα εναέρια μέσα –Drones- η οποία θα γίνεται από πιστοποιημένους χειριστές του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης.

Παράλληλα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα γίνονται τακτικές δειγματοληψίες στη λίμνη ώστε από τις αναλύσεις να υπάρξει αναλυτική και επιστημονική εικόνα για την κατάσταση των υδάτων.

«Η συνεχής συνεργασία όλων των τοπικών φορέων είναι προϋπόθεση ώστε να έχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα στην προστασία της λίμνης. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο και με τις νέες πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν άμεσα θα μεγιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα. Επισημαίνουμε για μία ακόμη φορά ότι για την προστασία της Παμβώτιδας και της παραλίμνιας ζώνης είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών» υπογράμμισε σε δήλωσή του ο αντιδήμαρχος Βασίλης Βλέτσας.

Πηγή: epirus.news