Δημοπράτηση νέων έργων από την Οικονομική Επιτροπή.

Την δημοπράτηση νέων έργων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών κατά την συνεδρίαση της Τρίτης.

Πρόκειται για έργα που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα. Και με την υλοποίησή τους αντιμετωπίζονται προβλήματα της περιοχής.

Τα έργα είναι τα ακόλουθα:

-Έγκριση μελέτης κατασκευής και όρων δημοπράτησης για την κατασκευή έργων υποδομής σε περιοχές επέκτασης της Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων (Λασπότοπος- Βοτανικός- Κιάφα) με προϋπολογισμό 400 χιλιάδες ευρώ.

Το έργο αφορά κυρίως στην κατασκευή, συντήρηση και βελτίωση των οδών των συγκεκριμένων περιοχών.

-Προστασία, ανάδειξη και διαμόρφωση σε χώρο δασικής αναψυχής του δασυλλίου Γορίτσας στα Ζευγάρια με προϋπολογισμό 100 χιλιάδες ευρώ.

Το έργο θα πραγματοποιηθεί δυτικά του δημόσιου αισθητικού δασυλλίου της πόλης με το οποίο χωρίζεται από την οδό Εφύρας. Αφορά στην εκτέλεση καλλιεργητικών και βελτιωτικών υλοτομικών εργασιών, νέων φυτεύσεων και δημιουργίας υποδομών για την αισθητική αναβάθμιση και την αντιπυρική προστασία. Οι εργασίες επικεντρώνονται στην κατασκευή νέου μονοπατιού, τον καθαρισμό της βλάστησης, σε φυτεύσεις νέων δέντρων. Τοποθέτηση νέων καθιστικών ενώ θα κατασκευαστούν ξύλινα κιόσκια και θα συντηρηθεί το αντλιοστάσιο και οι πυροσβεστικοί κρουνοί.

-Έγκριση κατασκευής και όρων δημοπράτησης για την μετατροπή του διατηρητέου κτιρίου –παλιό δημοτικό σχολείο- Κουτσελιού σε εκθεσιακό χώρο και χώρο πολυδραστηριοτήτων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 349 χιλιάδες ευρώ. Με το συγκεκριμένο έργο σώζεται και αξιοποιείται ένα μοναδικό ακίνητο του Δήμου το οποίο στη συνέχεια θα αποδοθεί στην τοπική κοινωνία.

-Έγκριση μελέτης, κατασκευής και όρων δημοπράτησης του έργου τοιχίων αντιστήριξης στην Κοινότητα Βασιλικής με προϋπολογισμό 100 χιλιάδες ευρώ.

Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολισθήσεων που προκαλούνται στην περιοχή και επηρεάζουν το οδικό δίκτυο.

Πηγή: epirus.news