Διαγραφές και απαλλαγές μισθωμάτων επιχειρήσεων λόγω πανδημίας.

Στην διαγραφή μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων και την απαλλαγή από μισθώματα επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας COVID-19 προχωρά ο Δήμος Ιωαννιτών μετά από απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή.

Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Φώτης Βάββας ο Δήμος υλοποιεί όλες τις αποφάσεις για την στήριξη των επιχειρήσεων που εξακολουθούν να δέχονται βαρύ πλήγμα από την πανδημία. «Βιώνουμε μία πρωτόγνωρη κατάσταση όλοι μας. Το αποτύπωμα στην τοπική οικονομία είναι ήδη εμφανές. Χρειάζεται η συνεργασία όλων μας ώστε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να καταφέρουμε να επαναχαράξουμε την πορεία μας», τόνισε ο κ. Βάββας.

Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οι διαγραφές των ήδη βεβαιωμένων μισθωμάτων και των αντίστοιχων προσαυξήσεων που αφορούν στο έτος 2020 θα γίνουν από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και θα εγκριθούν από την οικονομική επιτροπή κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων (στο [email protected]) από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, με συνυποβολή δικαιολογητικών.

Τυχόν καταβληθέντα ενοίκια θα συμψηφίζονται με υφιστάμενες ή μελλοντικές απαιτήσεις μισθωμάτων. Τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις των αντίστοιχων μηνών διαγράφονται.

Οι προβλεπόμενες απαλλαγές και μειώσεις εφόσον δεν έχουν βεβαιωθεί και αφορούν το έτος 2021 θα εφαρμοστούν κατά την διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων βεβαιωτικών καταλόγων από το τμήμα Εσόδων του Δήμου εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων.

Πηγή: epirus.news