1,2 εκατομμύρια για την ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων.

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» εντάχθηκε το έργο της διαχείρισης των βιοαποβλήτων στο Δήμο Ιωαννιτών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ και η υλοποίησή της θα συμπληρώσει την αλυσίδα της ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο Ιωαννιτών με την τοποθέτηση των καφέ κάδων.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και δράσεις ευαισθητοποίησης για την διαχείριση των βιοαποβλήτων όπως προβλέπεται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης ΑΣΑ και τον ΠΕΣΔΑ Ηπείρου.

Αναλυτικότερα:
  • Για την εκτροπή 190 tn οικιακών βιοαποβλήτων μέσω οικιακής κομποστοποίησης, η οποία θα εφαρμοστεί σε οικισμούς του Δήμου Ιωαννιτών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων, θα γίνει προμήθεια 950 κάδων οικιακής κομποστοποίησης χωρητικότητας 300 lt (συνοδευόμενους από εργαλείο ανάδευσης κομπόστ) και 950 τεμ. κάδων βιοαποβλήτων κουζίνας χωρητικότητας 10 lt.
  • Για την εφαρμογή προγράμματος Διαλογής στην Πηγή βιοαποβλήτων με δίκτυο καφέ κάδων (σύστημα κεντρικών κάδων και σύστημα πόρτα-πόρτα για κάποιες περιοχές) και τη χωριστή συλλογή 5.127 tn οικιακών βιοαποβλήτων, θα γίνει άλλη προμήθεια η οποία περιλαμβάνει: 404 κάδους των 40 λίτρων, 631 κάδους των 120 λίτρων, 801 κάδους των 240 λίτρων, 320 κάδους των 360 λίτρων, 20 κάδους των 660 λίτρων, 10 κάδους των 1.100 λίτρων, 8.244 κάδους κουζίνας των 10 λίτρων, 275 κάδους κουζίνας των 60 λίτρων και κομποστοποιήισμες σακούλες για κάθε κάδο.
Οι καφέ κάδοι θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία στην Κοινότητα Ιωαννίνων.

Επιπλέον για την μεταφορά των προδιαλεγμένων αυτών βιοαποβλήτων στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου στο Ελευθεροχώρι θα γίνει προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων με σύστημα πλύσης κάδων και δύο απορριμματοφόρων με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας.

Τέλος το έργο περιλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την συλλογή βιοαποβλήτων.

Πηγή: epirus.news