Αναμορφώνεται η πίστα ποδηλάτου και ο περιβάλλων χώρος.

Στην έγκριση της μελέτης κατασκευής και των όρων δημοπράτησης του έργου βελτίωσης- αναβάθμισης υποδομών κοινοχρήστου χώρου- πίστας ποδηλάτου (pump track) προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών κατά την συνεδρίαση της Τρίτης.

Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται στις 150 χιλιάδες ευρώ και περιλαμβάνει την πλήρη αποκατάσταση της πίστας ποδηλάτου και του περιβάλλοντος χώρου.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την μελέτη θα επισκευαστούν φθορές και αστοχίες στην πίστα ποδηλάτου ενώ θα υλοποιηθεί μία σημαντική παρέμβαση που αφορά στην κατασκευή του δρόμου που δεν έχει διανοιχθεί στη δυτική πλευρά του κοινόχρηστου χώρου.

Το σύνολο των παρεμβάσεων θα δημιουργήσει έναν ελεύθερο δημόσιο χώρο αναψυχής και πρασίνου που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της περιοχής.

Τέλος, μέσω της ενίσχυσης του πρασίνου, της χρήσης ψυχρών υλικών και ενός σχεδιασμού βασισμένου σε βιοκλιματικές αρχές θα επιτευχθεί η αναβάθμιση του ευρύτερου αστικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την πρόταση και για να αντιμετωπιστεί η έντονη υψομετρική διαφορά μεταξύ της πίστας και του δρόμου στη βόρεια πλευρά θα δημιουργηθεί ένα «καθιστικό» που σε συνδυασμό με την ράμπα πρόσβασης και την σκάλα θα αποτελέσουν μία νησίδα πρασίνου στην περιοχή.

Μπροστά από το καθιστικό διαμορφώνεται ένας πλακόστρωτος χώρος – μικρή πλατεία.

Όλες οι παρεμβάσεις δημιουργούν την ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο και διαμορφώνουν συνθήκες ιδανικές για την θέαση των δραστηριοτήτων της πίστας.

Με τον τρόπο αυτό αξιοποιείται στο μέγιστο βαθμό η πίστα ποδηλάτου ενώ όλος ο χώρος θα αποδοθεί πλήρως αναμορφωμένος στους κατοίκους της περιοχής.

Πηγή: epirus.news