Η ακύρωση του διαγωνισμού δεν ματαιώνει το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης σε όλη την έκταση του Δήμου.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή από την ανάληψη της θητείας της έκανε μία συγκεκριμένη πολιτική επιλογή: Να προχωρήσει στο έργο ενεργειακής αναβάθμισης σε όλη την έκταση του Δήμου, χωρίς κανένα κόστος για τους πολίτες.

Με βάση αυτή την επιλογή προχώρησε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου στην ένταξη του Δήμου στο Πρόγραμμα ELENA και την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του εν λόγω προγράμματος.

Η αξιοποίηση του συγκεκριμένου μηχανισμού ELENA και η συνεργασία με την Περιφέρεια επέτρεψαν την ολοκλήρωση των μελετών μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η Δημοτική Αρχή, σεβόμενη την απόφαση της Α.Ε.Π.Π., θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη και να θεραπευτούν άμεσα όλες οι πλημμέλειες από τον τεχνικό σύμβουλο που έχει επιλέξει η Περιφέρεια Ηπείρου ως Αναθέτουσα Αρχή.

Η Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι η συνεργασία της με την Περιφέρεια Ηπείρου μπορεί να οδηγήσει στην εκ νέου δημοπράτηση του έργου μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και να εγγυηθεί την ολοκλήρωση και την παραγωγική του λειτουργία.

Σε κάθε περίπτωση η ακύρωση του διαγωνισμού δεν ισούται με ακύρωση του έργου. Η ενεργειακή αναβάθμιση για την Δημοτική Αρχή ήταν και παραμένει προτεραιότητα.

Πηγή: epirus.news