«Πράσινο φως» για την προμήθεια ενεργειακών αποδοτικών οχημάτων.

Προς δημοπράτηση το έργο αντικατάστασης παλαιών και πολυδάπανων οχημάτων, με έξι νέα ενεργειακά αποδοτικά οχήματα.

Έξι (6) νέα ενεργειακά αποδοτικά οχήματα προστίθενται στον στόλο οχημάτων του Δήμου Αρταίων, καθώς η προμήθεια των οχημάτων βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης, με ανοιχτή διαδικασία, προϋπολογισμού 985.800 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το ΠΕΠ Ηπείρου.

Τα νέα οχήματα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αρταίων ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στο σύνολο των αναγκών του Δήμου, στην προστασία του περιβάλλοντος από τους εκπεμπόμενους ρύπους, αλλά και στη μείωση του λειτουργικού κόστους. Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει διαρκώς την διαδικασία αναβάθμισης των υπηρεσιών αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, με προτεραιότητα, ένα Δήμο καθαρό και με σεβασμό στο Περιβάλλον.

Ειδικότερα πρόκειται να αντικατασταθούν παλαιά οχήματα, με έξι (6) σύγχρονα μοντέλα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και συγκεκριμένα:

  • τριών (3) 16 m3 απορριμματοφόρων.
  • ενός (1) απορριμματοφόρου 8 m3.
  • ενός (1) υδροφόρου οχήματος.
  • ενός (1) οχήματος πλύσης κάδων.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις, παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα http://www.arta.gr, στην κατηγορία Εφημερίδα της Υπηρεσίας – Προκηρύξεις.

Πηγή: epirus.news